Tekstit

"Opiskelijat tarvitsevat apua ja tukea joka päivä" - Kotokaruselli Ylä-Savon ammattiopistossa

  Haluan kertoa minun työpäivistä Kotokaruselli-hankkeen asiantuntijana. Sanon suoraan, että työ maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa on tosi mielenkiintoista ja monipuolista. Opiskelijat tarvitsevat apua ja tukea joka päivä. Olen tyytyväinen, että minulla on mahdollisuus ehdottaa heille tätä tukea. Kun aamupäivällä olen RACA-alan opiskelijoiden kanssa suurkeittiössä, näen, mitä apua he tarvitsevat, esim. ruoan laittamisessa reseptien mukaan. Jos suomen kielen taso ei ole riittävä, reseptien lukeminen on ongelmallista. Myöskin tämän alan opiskelijat toimivat paljon asiakkaiden kanssa ja se vaatii suomen kielen hyvää osaamista.  Yritän selittää kaikki asiat selkokielellä ja hyvä, kun siitä on hyötyä. Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijat käyvät koulun tuntien lisäksi työssäoppimisessa. Se on hieno mahdollisuus tutustua työelämään jo opiskelun aikana. Tässäkin uudet haasteet odottavat maahanmuuttajaopiskelijoita. Esim. työssäoppimispaikan haku, kaikkien asioiden sopiminen työantajan kanssa

Puhelintulkkaus opiskelijan tukena Savon ammattiopistossa

Kuva
  Puhelintulkkaus on arkea helpottava apu, joka on tänä syksynä otettu käyttöön Savon ammattiopiston puhtauspalvelualalla. Olemme käyttäneet puhelintulkkauspalvelua, jossa on jopa 80 eri kieltä. Tulkkaus on erittäin yksinkertaista käyttää, puhelin ja rauhallinen tila riittävät. Kokemus on osoittanut, että tilanteeseen varattu ”ylimääräinen hetki” on aika, jolloin saadaan monta opiskelijan mieltä askarruttavaa asiaa selville. Puhelintulkkaus on osoittautunut käteväksi monessa opintojen etenemiseen vaikuttavassa tilanteessa. Tulkkauksen avulla voidaan varmistaa esimerkiksi, että opiskelija ymmärtää mistä omat opinnot koostuvat ja antaa näin paremmat mahdollisuudet opiskelijan olla aktiivinen toimija omien opintojen suunnittelussa sekä eteenpäin viemisessä. Tärkeää on myös, että opiskelija voi omaan elämään ja opiskeluun liittyvät mieltä painavat asiat kertoa omalla äidinkielellään, jottei niistä tule ongelmia myöhemmässä vaiheessa. Puhelintulkkausta voi hyödyntää mm. •